Podaci za plaćanje

 

RTO "Kutenat" - Vl. Filip Kulušić

OIB: 87782361653
Matični broj obrta: 90535090

____________________________________________________________________

 

PODACI ZA UPLATE U KUNAMA

IBAN: HR3024110061100008162 
Broj žiro-računa: 2411006 - 1100008162
Banka: Jadranska banka d.d., Šibenik


PODACI ZA UPLATE U STRANOJ VALUTI

IBAN: HR3024110061100008162
SWIFT COD: JADRHR2X
Bank: Jadranska banka d.d., A. Starčevića 4, 22000 Šibenik
Account: 2120002740
Name: RTO KUTENAT
Address: Žrtava ratova 6, 22243 Murter